WordPress Plugindetektering - Sårbarhetskontroll

Sårbarhetskontroll

Gratis WP Sårbarhetskontroll

Verktyget använder CVE-databasen (Common Vulnerabilities & Exposures) och listor över Top-200 WordPress-plugin för att utföra en djupgående analys av en webbplats. När plugin och WordPress-versionen har identifierats aktiveras en sårbarhetsgenomsökning. Om sårbarheter upptäcks kommer användaren att meddelas. Om det inte finns några sårbarheter föreslås nödvändiga uppgraderingar.
Statistics
32867 hemsidor kontrollerade
782 sårbarheter i databasen
23670 hemsidor med föråldrade plugin